عشق

بی عشق نشاط و طرب افزون نشود
بی عشق وجود خوب و موزون نشود

صد قطره ز ابر اگر به دریا بارد
بی‌جنبش عشق در مکنون نشود

مولانا

فرصت ها

خزان زندگی گذران عمریست که بیهوده گذراندیم

باهم بودن

کنارهم بودن مهم نیست مهم باهم بودن است اول .میشود فرسنگ ها دور بود ازهم  اما باهم بود ومیشود نزدیک نزدیک هم بود ودور از هم فرسنگ ها .

وب

نمیدونم چی بگم خیلی خرف دارم اما نمی دونم چگونه از کجا شروع کنم 

یا انگار همه حرفم اما هیچ حرفی ندارم 

تصور میکنم وب ماتم کده شده حداقل برای من 

انگار ساکنینش کوچ کردن 

انگار ترسناک شده 

چنگی به دل نمی زنه 

حال وب برای من حال  شهری سوت وکور است 

نه دوستانش هست 

نه حالش 

نه قالش 

خلوت خلوت شده 

بگذریم فعلا تا همین جا کافیه 

سخت

سخت است رعیت در ملک خویش بودن

تبریک

الله

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ 

واقعیت ها

همیشه واقعیت آن چیزی نیست که دیده میشود گاهی واقعیت ها را باید  اندیشید.

خدا

مشکل جایست که مدام خدا خدا میکنیم اما اصلا زندگیمان رنگ وبوی خدایی ندارد.

آدما

درسایه استبداد آدما یا

مظلوم واقع می شوند یا محکوم یا معدوم  یا معزول یامحدود یا مغضوب یا مسموم  یا محروم یا سرکوب یامضروب یا مفلوک 

وعده ی هم می شوند ثنا گو

 

تآمل

آیا چنین پنداشتید که ما شما را به عبث و بازیچه آفریده‌ایم و هرگز به سوی ما بازگردانده نمی‌شوید؟!

سلام

کلمه ی زیباتر از سلام نیافتم

سلاااااااااااااااااااااااااام  دوستان گرانقدرم

حالتان چطور است خدا را شکر فرصتی مهیا شد بازهم سلامی تقدیم کنیم وسپاسگزار بودنتان باشیم

الهی شاد وسربلند وبرقرار باشید

شعور

غالبا شعارهایمان  را شعار می دهیم کاش شعورمان را شعار دهیم .

خسته ام

خسته ام از

تنفر تقلب تهدید  تشدید تبعیض تحقیر تقلید تحمیل تفتیش  تصلیب تحکم  توهین تضلیل  توطئه تقابل  تجاهل تقاتل.

سهراب من

چه بسیارند امروزه کسانی که سهراب خود را می کشند!!!